Over Crazy Mountain ICT:

Crazy Mountain ICT helpt klanten bij complexe financiële, technische en organisatorische afwegingen ten aanzien van de benodigde ICT-infrastructuur om de bedrijfsvoering op een beheerbare en kosteneffectieve wijze te ondersteunen met een sterke focus op innovatie.

Zowel binnen Overheid, Enterprise als MKB(+) omgevingen heeft Crazy Mountain ICT ervaring met Architectuur & Consultancy in complexe ICT-landschappen. Hierbij steeds opererend op het snijvlak tussen business en IT in richtingbepalende rollen, waarbij de vaak complexe migratie naar de gewenste eindsituatie uiteraard begeleid wordt.

Kenmerkend voor de aanpak zijn doelgerichtheid en betrokkenheid bij de klantorganisatie. Crazy Mountain ICT is vooral heel pragmatisch en zal steeds kijken wat de meest effectieve manier is om snel bij te kunnen dragen aan het halen van de doelen die de organisatie zich gesteld heeft.